x

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Rejestracja
haslo:
Zamów podpis elektroniczny

Elektroniczny Obieg Dokumentów
Oferta

Testy bezpieczeństwa (penetracyjne)

Oferujemy testy penetracyjne, czyli kontrolowane próby przełamania zabezpieczeń, stanowiące podstawowy sposób analizy bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i będące wiarygodną oceną poziomu bezpieczeństwa systemu.

Celem testów jest zbadanie rzeczywistego poziomu zabezpieczeń zasobów informatycznych oraz informacji przechowywanych i przetwarzanych w systemie. Poprzez naśladowanie działań potencjalnego intruza (testy zewnętrzne - atak z Internetu) lub niezadowolonego/skorumpowanego pracownika (testy wewnętrzne - atak z sieci wewnętrznej):

  • lokalizujemy podatności znajdujące się w poszczególnych elementach systemu
  • określamy zagrożenia dla znajdujących się w nim zasobów
  • weryfikujemy poprawność działania środków ochronnych.

Rezultatem testów penetracyjnych jest raport, który zawiera szczegółowe informacje o znalezionych podatnościach i zagrożeniach z nimi związanych oraz proponowane środki zaradcze, mające na celu wyeliminowanie podatności lub zminimalizowanie negatywnych skutków ewentualnego ataku.

Testy są przeprowadzane przez wykwalifikowany i doświadczony w tej dziedzinie personel. Stosujemy metodykę gwarantującą powtarzalność i weryfikowalność badania. Podczas przeprowadzania testu nasi specjaliści posługują się tymi samymi metodami i narzędziami, co potencjalni intruzi, specjalistycznym oprogramowaniem komercyjnym oraz całą gamą własnych programów i skryptów.
Dzięki temu test penetracyjny jest kompleksowy, dokładny i daje bardzo dobre spojrzenie na bezpieczeństwo testowanej infrastruktury z punktu widzenia typowego intruza.

Gwarantujemy zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania testów, mających wpływ na stan bezpieczeństwa systemu informatycznego w czasie trwania testów oraz po ich zakończeniu.

« wróć